RÓŻNOŚCI

Proroczy sen

„Jak po wojnie siedziałem w więzieniu we Wronkach, w celi śmierci, do tej celi wsadzili jakiegoś hitlerowca czy nawet gestapowca. Nazywał się … ( ja zapomniałem ). Wrogowie w czasie wojny potem spotkali się w jednej celi. Często hitlerowiec zwierzał się, że zrobił wiele krzywdy Polakom, ale teraz rozmyśla nad tym i żałuje tego, co źle uczynił. Pewnego dnia rano wstaje z pryczy i mówi do mnie : »Stasiu, razem siedzimy w tym okrutnym więzieniu. Mnie rozstrzelają, ale ty przeżyjesz. Śniło mi się, że Polska będzie kiedyś wolna od komunizmu, a Polak będzie Papieżem. Ty doczekasz tego cudu «. Wtedy przyjąłem to z niedowierzaniem. Z czasem, kiedy wyszedłem z więzienia, często wracałem do treści snu mojego współwięźnia. Kiedy usłyszałem przez radio, że kardynał Karol Wojtyła został papieżem, zaniemówiłem i z radości miałem łzy w oczach, a jednocześnie przypomniałem sobie więzienie we Wronkach i rozmowę z tym Niemcem. Moim pragnieniem życia było, aby to wszystko opowiedzieć Ojcu Świętemu – i tak się stało”.

 

W 1991 roku podczas podczas pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II spotkał się ze Stanisławem Skalskim. Do tego niezwykłego spotkania doszło dzięki sekretarzowi papieskiemu ks. Stanisławowi Dziwiszowi oraz sekretarzowi stanu ds kombatantów i osób represjonowanych Zbigniewowi Zielińskiemu na Jasnej Górze w Częstochowie podczas ostatnich godzin pobytu Papieża w Ojczyźnie.