LiM-2

LiM-2

 

LiM-2, skrót od Licencyjny Myśliwiec to radziecki odrzutowiec MiG-15 bis produkowany w Polsce. MiG-15 był pierwszym w pełni dojrzałym odrzutowcem produkowanym w ZSRR. Stało się do możliwe dzięki decyzji labourzystowskiego rządu Clementa Attlee, który sprzedał ZSRR jedne z najnowocześniejszych wówczas na  świecie silniki turboodrzutowe Rolls Royce Nene. Silniki te zostały następnie skopiowane i trafiły do masowej produkcji. To zaś pozwoliło na budowę nowoczesnych myśliwców. MiG-15 zyskał międzynarodową sławę podczas wojny w Korei, gdzie starł się z najnowocześniejszymi odrzutowcami amerykańskimi wchodzącymi w skład kontyngentu ONZ. Komunistyczna propaganda rozdęła sukcesy Migów do niebywałych rozmiarów, opisując bezradność lotników ONZ w starciach z radziecką techniką. Rzeczywistość nie wyglądała już tak różowo czy może raczej czerwono. Migi istotnie górowały osiągami nad starszymi typami samolotów stosowanych początkowo w Korei. Ta przewaga została szybko zniwelowana przez samoloty F-86 Sabre. Finalnie liczba rzeczywistych zwycięstw odniesionych w konflikcie była zdecydowanie na korzyść wojsk ONZ, głównie Amerykanów, górujących nad lotnikami radzieckimi, chińskimi i północnokoreańskimi. Kraje zachodnie były może nie tyle zaskoczone supremacją Migów, co raczej samym faktem pojawienia się nowoczesnych samolotów zdolnych nawiązać walkę z konstrukcjami zachodnimi, do tego produkowanych w masowych ilościach. Mit MiG-15 prysnął, gdy kraje zachodnie miały okazję zapoznać się z nowszą wersją MiG-15 bis po ucieczce ppor. pil. Franciszka Jareckiego na Bornholm 5 marca 1953 r. Okazało się, że samolot cierpi na typowe bolączki produktów ZSRR. Wykonanie było toporne, ustępujące standardom zachodnim. Wyposażenie było ubogie, wręcz prymitywne. Elektronika uboga, odbiegająca od standardów zachodnich, brak automatyki czy ubioru przeciwprzeciążeniowego co wpływało na niski komfort pracy pilota, kluczowy dla wykonywania zadań bojowych. Samolot miał niezadowalające charakterystyki przy dużych prędkościach lotu, łatwo wpadał w korkociąg płaski, z którego nie dawał się wyprowadzić. Był jednak szczytem radzieckiej techniki lotniczej i praktycznie stał się monotypem. Oprócz ZSRR samoloty produkowano w Chinach, Czechosłowacji i w Polsce. Szeroko eksportowano je do krajów Układu Warszawskiego i krajów zaprzyjaźnionych, gdzie stały się podstawowym typem myśliwca.

 

Decydenci radzieccy zdawali sobie sprawę z niedostatków samolotu, jeszcze w trakcie wojny koreańskiej wprowadzono do produkcji poprawioną wersję MiG-15 (LiM-1), MiG15 bis. Opracowano też znacznie poprawiony samolot MiG-17, który do produkcji wszedł już po zakończeniu wojny, w Polsce był produkowany od 1955 r. jako LiM-5. Od tego czasu samoloty MiG-15 były stopniowo wycofywane, przebudowywano je m.in. na dwumiejscowe samoloty szkolne.

 

Stanisław Skalski w 1956 r. wykonał lot zapoznawczy na MiG-15 Uti, natomiast w 1957 r. przeszedł pełne przeszkolenie uwieńczone samodzielnymi lotami na samolotach LiM-2 (MiG 15 bis). Po ukończeniu szkolenia został przeniesiony do pracy na ziemi i nie wykonywał już więcej lotów.